Gennem coaching får du indsigt i dig selv, finder vejen til målet og får mod på at handle efter dine værdier. Andre gange indser du måske, at de tanker du gør dig, måske slet ikke skal udleves, og kan herefter acceptere din situation bedre. Det øjeblik, hvor du handler eller accepterer at du ikke skal handle, er det øjeblik, din mærker følelsen af indre ro og dyb glæde.

Gennem samtaler i fuld fortrolighed, får du støtte og hjælp til at skabe og leve det liv, du drømmer om. Coaching er en målrettet dialog, hvor omdrejningspunktet er at udvikle dine ressourcer og dit potentiale med udgangspunkt i dine kompetencer og forudsætninger. Ved at få sat ord på inderste tanker, oplever mange ofte at vejen til målet bliver kortere.

Coaching er en samtaleform, der retter sig mod nuet og fremtiden, der kommer. Min opgave er at strukturere samtalen og stille spørgsmål, så du kan finde frem til de løsninger, der passer bedst i dit liv. Fokus er på det, du gerne vil, og hvordan du opnår dette. Samtalerne giver indsigt og øget bevidsthed, som fremmer motivationen på at få handlet på dine mål. Vi mødes enten i mine lokaler i Svendborg, Fyn eller online.

Jeg er cert. Life- og business coach fra Manning Inspire samt cert. Stresscoach fra Forebyg Stress. Jeg arbejder efter de gældende ICF- regler, og jeg respekterer naturligvis tavshedspligten.

Afhængigt af dine mål, vil dit forløb forgå over tre til flere sessioner. En session varer ca. 90 min. Se priser under de forskellige forløb.

Ved afbud mindre end 24 timer før aftalte tid eller ved udeblivelse opkræves fuldt honorar.

Hvordan foregår coaching?
Første gang vi mødes, lærer vi hinanden at kende og finder frem til, hvad du gerne vil bruge sessionerne på. Nogle har klare mål fra starten, andre har brug for lidt mere tid til at finde frem til målet. Her har jeg en række værktøjer til at finde ind til kernen med det samme.
Der er ingen fast liste over, hvad sessionerne skal omhandle. Det er op til dig. Jeg skaber et fortroligt frirum, hvor alle tanker og følelser er tilladte, og du får mulighed for at tænke dine tanker til ende, så du bedre kan træffe de rigtige valg og beslutninger i dit liv.