KURSUS FOR LÆRERE, PÆDAGOGER MM.

PUSTERUM I LÆRINGSRUM

– DE GODE PAUSER I EN TRAVL HVERDAG!

HVEM KAN DELTAGE?
Lærere, pædagoger og SFO-pædagoger, der vil skabe mere overskud i en lang skoledag med mange opgaver. Dette kursus er for dig, der savner redskaber til at skabe ro og fordybelse i en lang, travl hverdag – både for dig selv og dine elever.

Her får du masser af konkrete teknikker, lege og mindfulness-øvelser, der giver hjernen en pause, så opmærksomheden efterfølgende skærpes og koncentrationsevnen fremmes.

Nærvær, ro og empati smitter, og på dette kursus kan du arbejde med din egen tilstand og finde ind til din egen ro. Når du har brug for en pause, har eleverne det højst sandsynligt også. Og når du giver dig selv og eleverne pauser efter behov, vil både din og elevernes arbejdsglæde vokse.

Øvelserne kan bruges som pauser i alle fag – både dansk, matematik, sprogfag, naturfag, mm. Målgruppen for kurset er både lærere og pædagoger.

”Pusterum i Læringsrum” sætter fokus på:
· læringsmiljø og fordybelse
· trivsel og vækst
· mere ro, glæde og overskud
· forskellige coping-strategier til at håndtere stress
· mere innovation og kreativitet
· evne til at skifte fokus/skifte gear fra et tema til et andet
· mere energi og hjerterum

Underviser
Christina Flyger

Dato

24. september 2020

Tid

Kl. 8.30 – 15.30

Sted

Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Konferencelokalet, Svendborgvej 3, 5762 V. Skerninge

Pris

1.700,- (incl. Undervisningsmaterialer og CD´en “En guide til Mindfulness”)

Max antal deltagere

14 personer

KURSUS FOR LÆRERE, PÆDAGOGER MM.

YOGA I SKOLEN DEL 1

– KROPSBEVIDSTHED, STYRKE & SMIDIGHED!

HVEM KAN DELTAGE?

Lærere, pædagoger og SFO-personale, der ønsker at kvalificere idrætsundervisningen og få indblik i yogaens verden.

Eleverne i folkeskolen har brug for at lære at fokusere. De har brug for fordybelse, opmærksomhedstræning, øget kropsbevidsthed og selvkontrol. Yoga kan hjælpe med at dette, da yogapraksis handler om at mærke sin krop og lave øvelser, der strækker og styrker kroppen, hvor der er behov for dette. Yoga giver indre ro, øget selvaccept og selverkendelse. I yoga handler det ikke om at vinde, være hurtigst, stærkest eller mest smidig, men om at lære at være med det, der er. Det handler om at mærke efter, og om at lære sin krop og sit åndedræt at kende.

Kroppen hænger uløseligt sammen med, hvordan vi har det; både tanker og følelser påvirker kroppen, men tilstanden i kroppen påvirker også vores tanker og følelser. Derfor er målet med yoga at øge velvære i kroppen og dermed fremme positive tanker og følelser.

Ved at praktisere yoga i idrætsundervisningen, får eleverne:

· øget kropsbevidsthed, koordinationsevne, styrke og smidighed

· mere balance og bedre fokus

· teknikker til indre ro og mod til at være sig selv

· sociale kompetencer, rummelighed og accept af forskelligheder

Underviser

Christina Flyger

Dato

29. oktober 2020

Tid

Kl. 8.30 – 15.30

Sted

Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Konferencelokalet, Svendborgvej 3, 5762 V. Skerninge

Pris

1.500,- (incl. Undervisningsmaterialer og CD´en “En guide til Mindfulness”)

Max antal deltagere

20 personer

KURSUS FOR LÆRERE, PÆDAGOGER MM.

YOGA I SKOLEN DEL 2

– KROPSBEVIDSTHED, STYRKE & SMIDIGHED!

HVEM KAN DELTAGE?

Lærere, pædagoger og SFO-personale, der ønsker at kvalificere idrætsundervisningen og få indblik i yogaens verden, som har deltaget på Yoga i Skolen DEL 1.

Eleverne i folkeskolen har brug for at lære at fokusere. De har brug for fordybelse, opmærksomhedstræning, øget kropsbevidsthed og selvkontrol. Yoga kan hjælpe med at dette, da yogapraksis handler om at mærke sin krop og lave øvelser, der strækker og styrker kroppen, hvor der er behov for dette. Yoga giver indre ro, øget selvaccept og selverkendelse. I yoga handler det ikke om at vinde, være hurtigst, stærkest eller mest smidig, men om at lære at være med det, der er. Det handler om at mærke efter, og om at lære sin krop og sit åndedræt at kende.

Kroppen hænger uløseligt sammen med, hvordan vi har det; både tanker og følelser påvirker kroppen, men tilstanden i kroppen påvirker også vores tanker og følelser. Derfor er målet med yoga at øge velvære i kroppen og dermed fremme positive tanker og følelser.

Ved at praktisere yoga i idrætsundervisningen, får eleverne:

· øget kropsbevidsthed, koordinationsevne, styrke og smidighed

· mere balance og bedre fokus

· teknikker til indre ro og mod til at være sig selv

· sociale kompetencer, rummelighed og accept af forskelligheder

Underviser

Christina Flyger

Dato

19. november 2020

Tid

Kl. 8.30 – 15.30

Sted

Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Konferencelokalet, Svendborgvej 3, 5762 V. Skerninge

Pris

1.500,- (incl. Undervisningsmaterialer og CD´en “En guide til Mindfulness”)

Max antal deltagere

20 personer